หลักสูตร อบรม ISO อบรม GHP อบรม HACCP การอบรมโรงงานตามมาตรฐาน

หลักสูตรอบรม ISO อบรม GHP ความรู้เรื่องมาตรฐาน ISO รวมถึงการจัดทำ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการโรงงานที่จำเป็นต้องมีมาตรฐาน ISO


โดยทาง Qrocerthai พร้อมให้บริการอบรมแก่องค์กรให้ปฎิบัติไปตามมาตรฐาน ISO อย่างถูกต้อง พื่อให้สามารถผลิตได้อย่างปลอดภัย และก้าวไกลสู่สากล โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

 Qrocerthai พร้อมให้บริการอบรมแก่องค์กรให้ปฎิบัติไปตามมาตรฐาน ISO อย่างถูกต้อง

หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย ISO อะไรบ้าง

GMP/GHPs ระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต

ระบบพื้นฐานของโรงงานที่ผลิตอาหาร หรือผู้ประกอบการทั้งหมดที่อยู่ในห่วงโซ่อาหาร ควรนำไปประยุกต์ใช้

HACCP ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร

ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร ที่อาจเกิดในห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดจำหน่ายและการเก็บรักษา

ISO 22000 ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยห่วงโซ่อาหาร

เป็นมาตรฐานสากลที่ออกแบบมาเพื่อรับรองความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาหารทั่วโลกทำให้องค์กรต่าง ๆ

ISO 9001 ระบบการบริหารงานคุณภาพ

ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมพัฒนาไปสู่สากลและยังสอดคล้องไปกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานสากลฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อใช้สำหรับองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ

ISO 22716 ระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง

เป็นมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ฯลฯ

 

ความสำคัญของการอบรม ISO

1. พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

การเข้าใจมาตรฐาน ISO เป็นเหมือนการเข้าใจมาตรฐานและวิธีการจัดการระดับสากล ที่สามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรหรือ โรงงานเพื่อให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกันได้ โดยมาตรฐานเหล่านีช่วยให้สามารถดำเนินกิจการด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น รวมถึงช่วยให้เข้าใจการปฏิบัติการทั้งหมดขององค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร จนถึงระดับปฏิบัติการ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดต่างๆ

2. สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าด้วยความเชื่อมั่นในมาตรฐาน

การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ด้วยองค์กรที่มีมาตรฐานในระดับสากล จะสามารถผลิตสินค้าและ ให้บริการตามหลักมาตรฐานเช่นกัน ซึ่งจะมาพร้อมกับคุณภาพที่ดีเยี่ยม

3. ส่งเสริมระดับองค์กรให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากล

เมื่อองค์กรได้รับมาตรฐาน ISO แล้ว นั้นหมายถึง กระบวนการ การปฏิบัติการ สินค้าและบริการในได้อยู่ในระดับสากลแล้ว

 

จุดเด่นหลักสูตรอบรม ISO ของเรา

 เราให้บริการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสากลสำหรับโรงงานผลิตอาหารเสริม อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และธุรกิจอื่น ๆ

 

โดยทาง Qrocerthai พร้อมดูแลอย่างใส่ใจ ด้วยบริการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนสู่สากล เราให้บริการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสากลสำหรับโรงงานผลิตอาหารเสริม อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และธุรกิจอื่น ๆ และโรงงานทุกรูปแบบ รวมถึงการให้บริการอบรมมาตรฐานที่สำคัญเพื่อโรงงาน

- ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 15 ปี

- การันตีจากกว่า 700 ธุรกิจ

- ทีมเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ

- เชี่ยวชาญในสายงานการตรวจรับรองมาตรฐานสากล

 

ปรึกษาพูดคุยกับทีมตรวจประเมินรับรองระบบมาตรฐานสากลของเรา

 

เพื่อให้คุณขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราพร้อมดูแลทุกขั้นตอน ด้วยความมืออาชีพและครบถ้วนทุกกระบวนการโดยมีระบบการตรวจสอบใบรับรองตรงจากสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศ 

.

สอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่

โทร : 091-164-9844

Line : @qrocert

http://nav.cx/1eth4i0

หรือ ทักคุยกันทางอินบ็อกซ์

m.me/Qrocerthailand

 

 

Visitors: 45,171