บริษัท คิว โร เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นบริษัทฯ ตรวจประเมินรับรองระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับความเชื่อถือให้กับสถานประกอบการ องค์กร / หน่วยงานที่นำข้อกำหนด ตามมาตรฐานสากลต่างๆมาประยุกต์ ได้แก่ GMP, GHPs, HACCP, ISO22000, ISO22716, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485, IATF 16949, ISO 27001,ISO 22301, ISO 20000 โดยมีทีมผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์และมีความสามารถสูงในการตรวจสอบตามระบบมาตรฐานสากล


บริการของเรา


WHY? Q RO CERT
เหตุผลที่เราจะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดมีระบบการตรวจสอบใบรับรองตรงจากสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจประเมินของท่านได้ถูกจัดส่งให้ทางสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ


ทีมผู้ตรวจประเมินมากด้วย ความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ลูกค้าพัฒนาต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภา


มีระบบการติดตามการทำงานของผู้ตรวจประเมินทุกครั้งภายหลังการตรวจเพื่อใช้ สำหรับพัฒนาการตรวจในครั้งต่อไป


มีบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านได้รับบริการที่มีคุณภาพ


ขยายโอกาสทางการตลาดขององค์กร

ดาวน์โหลดเอกสาร

Visitors: 44,128