Verify Certificate

 

บริษัท คิว โร เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ห้อง 301C ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 

ท่านสามารถสอบถามรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรอง และสถานะการรับรองของผู้ได้รับการรับรองของ Qrocerthai ได้ที่

Tel        : 091-164-9844
E-mail   : salesupport@qrocerthai.co.th
Line OA : @qrocert

 

 

Visitors: 44,125