ติดต่อเรา

 

 

Q RO Certification (Thailand) Co., Ltd.

Q RO Certification (Thailand) Co., Ltd. is a company that evaluates and certifies the international standard system that has been trusted for the establishment Organizations / Agencies that apply various international standard requirements, including GMP, HACCP, ISO22000, ISO22716, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485,  IATF16949, ISO27001, ISO22301 and ISO20000 with a team of experienced and highly competent auditors for auditing according to the standard system international.  We have the following services


WHY? Q RO CERT
เหตุผลที่เราจะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดมีระบบการตรวจสอบใบรับรองตรงจากสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจประเมินของท่านได้ถูกจัดส่งให้ทางสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ


ทีมผู้ตรวจประเมินมากด้วย ความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ลูกค้าพัฒนาต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภา


มีระบบการติดตามการทำงานของผู้ตรวจประเมินทุกครั้งภายหลังการตรวจเพื่อใช้ สำหรับพัฒนาการตรวจในครั้งต่อไป


มีบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านได้รับบริการที่มีคุณภาพ


ขยายโอกาสทางการตลาดขององค์กร
Visitors: 44,129